Återbetalnings- och returpolicy

Köp- & leveransvillkor – Privatkunder

På denna sida kan du läsa våra köp- & leveransvillkor.

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos Kaffedax AB (org.nr 559315-3207), hädanefter kallat ”Kaffedax”, ”oss” eller ”vi”, på Kaffedaxs webbplatser, via mail, telefon eller övriga kontaktvägar (gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

Priser och Beställning

Priser

Priser som anges på Webbplatsen anges inklusive moms. Oavsett hur priserna visas på Webbplatsen summeras alltid priserna inklusive moms och eventuella övriga kostnader innan genomfört köp. Priset som visas i kassan vid betalning är allltid det som gäller.

Betalningsalternativ

Betalning via Klarna Checkout.

Leverans

Kaffedax AB lagerhåller de flesta av de produkter som visas på Webbplatsen. Produkter som finns i lager skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika produkter förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Frakt

Kaffedax AB använder Schenker som huvudspeditör för att hantera försändelser. Även andra fraktalternativ kan förekomma beroende på produktens utformning och mottagarens ort. Fraktalternativ som erbjuds innefattar ombud, företagspaket samt pallförsändelser. Fraktavgiften är beroende av produktens pris och karaktär och presenteras innan genomfört köp.

Transportskada

Om produkten kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig i första hand anmäla detta till speditören. Därefter kontaktar du vår serviceavdelning på info@kaffedax.se  och anger ditt ärendenummer från speditören.

Outlösta paket

För paket som inte löses ut av Kund inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktavgift, speditörens returfrakt till Kaffedax AB samt administrationsavgift. Detta gäller även om Kaffedax AB har skickat produkten till kunden ”fraktfritt”.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ångerfristen börjar gälla från dagen du mottagit produkten. Produkten behöver returneras i oförändrat skick / obruten förpackning, för att du ska få en fullständig kreditering eller återbetalning. Kreditering eller återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar efter godkänd retur. Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att ångra ditt köp. Paket som skadas eller tappas bort vid en returförsändelse där frakthandlingen inte är inköpt via Kaffedax AB kan vi ej ta ansvar för.

Reklamation

Reklamation

När du handlar som privatperson via vår webbplats gäller alltid Distansavtalslagen (2005:59) och över disk i butik Konsumentköplagen (1990:932), som ger dig 3 års reklamationsrätt. Reklamationsrätten omfattar endast tillverkningsfel. Det är viktigt att undersöka produkten noggrant när du mottagit den.

Vid en reklamation som sker senare än 6 månader från mottagandet behöver du som konsument påvisa att det är ett tillverkningsfel för att felet ska omfattas av reklamationsrätten. Du behöver reklamera din produkt inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

För mer information se www.konsumentverket.se.

Om det är fel på produkten vänligen kontakta oss på info@kaffedax.se så hjälper vi er med att skapa upp ett serviceärende. Uppge ditt ordernummer samt en kortare felbeskrivning för snabbare hantering.

Tvist Om du är missnöjd med ditt köp eller hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du i första hand kontaktar vår kundservice per mail eller telefon.

Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Om du är konsument har du även rätt att få din tvist prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2015:671). Nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken ec.europa.eu/consumers/odr/.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till Kaffedax AB hanteras i enlighet med Kaffedaxs policy för information om behandling av personuppgifter. Efter att du har genomfört ditt köp hos oss kan din e-postadress och mobilnummer komma att användas för direktmarknadsföringsändamål från oss. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick genom att skicka ett mail till oss. Läs mer om vår policy, om GDPR.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att vägra försäljning till företag eller privatpersoner på godtyckliga grunder.

Felaktig information Vi reserverar oss för eventuella skrivfel så som, men inte uteslutande:

  • Felaktigt publicerade priser
  • Felaktiga specifikationer och tekniska data
  • Felaktiga bilder
  • Felaktig kompabilitet

Vi reserverar oss för att beställda produkter kan utgå hos vår leverantör och att vi därför inte kan fullfölja vårt avtal. Om det mot förmodan skulle ske kontaktar vi dig och i största möjliga mån försöker vi hitta en motsvarande produkt.

Force Majeure Om du är konsument gäller vad som stadgas i Konsumentköplagen (1990:932) avseende befrielse från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal.

Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta vår kundservice. Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Kontakta oss

 

Kundservice

Vi svarar på alla typer av ärende på nedan mailadress.
Mail: info@kaffedax.se